“GIAO LƯU GIAI ĐIỆU TUỔI HỒNG” Dành cho học sinh khối lớp 3 năm học 2019-2020

GIAO LƯU GIAI ĐIỆU TUỔI HỒNG

GIAO LƯU GIAI ĐIỆU TUỔI HỒNGlà sự kiện được tổ chức thường niên của Trường TH Thị Trấn Tân kỳ vào đầu mỗi năm học nhằm tạo sân chơi giao lưu văn hóa văn nghệ cho các em học sinh trong tuổi thần tiên….

Bài viết liên quan